Paměť národa - zaznamenáváme vzpomínky pamětníků

Cena veřejnosti

audience 50200
Rok:
2013
Země / Region:
celé Česko
Odvětví:
občanská společnost/ sociální podnik
Pole působnosti:
ostatní
umění / kultura
mimoškolní vzdělávání / pedagogika volného času
Věk cílové skupiny:
všechny věkové skupiny
Pohlaví cílové skupiny:
všichni, kdo si nechtějí nebo nemohou vybrat jednu z předchozích kategorií
Kdo stojí za projektem:
Post Bellum (Post Bellum)
Odpovědná osoba:
Eva Kubátová
Web:
www.pametnaroda.cz

O čem projekt je?

Paměť národa je rozsáhlou on-line sbírkou vzpomínek pamětníků, jejímž cílem je zaznamenávat a zachovat přímá svědectví o dobách minulých generacím budoucím. Na www.pametnaroda.cz se můžete zaposlouchat do více než 1500 příběhů, které jsou živoucím odkazem hrůz i krás uplynulého století.