Memory of Nations - we record witnesses´ memories

2013

Krajina: Česká republika

Región: Realizácia v celej krajine

Odvetvie: Občianska spoločnosť / Sociálny podnik

Polia pôsobnosti: Iné, Umenie, Neformálne vzdelávanie

Vlastník projektu: Post Bellum (Post Bellum)

Zodpovedná osoba: Eva Kubátová

Webstránka: Odkaz na webstránku

O čom to je?
Memory of Nations is a wide online collection of witnesses´ memories, whose aim is to record and to preserve direct testimonies about the past epochs for the future generations. On www.memoryofnations.eu you can immerse in more than 1,500 stories, which are a living heritage of the terrors and beauties of the last century.