Fair School

Equal Chances for all Children

Cena 2 000 euro

winner 6
Rok:
2015
Země/Region:
Česká republika
Odvětví:
občanská společnost/ sociální podnik
Pole působnosti:
dětská pedagogika / školská & vysokoškolská zařízení
Věk cílové skupiny:
12 - 18 let = mládež
Pohlaví cílové skupiny:
všechna pohlaví
Kdo stojí za projektem:
League of Human Rights
Odpovědná osoba:
Marek Zemský
Web:
www.ferovaskola.cz

O čem projekt je?

The League of Human Rights through its Fair School project supports open and high quality schools. In this way we systematically increase the number of schools which enable all children without a difference to attend a regular primary school. In these schools children both talented and disadvantaged can attend the same school, just like they all live together in the real live.

Hodnocení poroty

Unlike Austria, the Czech Republic does not segregate ten year olds into New middle schools and Grammar schools. Basically, up to the age of 15, everyone attends the same school. Or almost everyone. For children with physical or social impairments, there still are worse alternatives. In the Czech Republic also, inclusion has not made it yet into school mainstream. The “Fair School” distinction is to point to inclusive basic schools and foreground them so as to inspire other schools to start an accompanied process directed towards inclusion. In a novel manner, all those involved in the system “school” are to be motivated for an inclusive school praxis.