Férová škola

Cena 2 000 euro 2015

Země: Česko

Region: Realizován v celé zémi

Odvětví: Občanská společnost / Sociální podnik

Pole působnosti: Předškolní péče a vzdělávání

Kdo stojí za projektem: League of Human Rights

Odpovědná osoba: Marek Zemský

Web: Odkaz na web

O čem projekt je?

Liga lidských práv v rámci svého projektu Férová škola podporuje, oceňuje a prezentuje otevřené a kvalitní
školy. Systematicky se tak zvyšuje počet škol, které umožňuje všem dětem bez rozdílu navštěvovat běžné
základní školy, ideálně v lokalitě jejich bydliště. Do těchto škol pak spolu chodí jak děti nadané i děti se
znevýhodněné, tak jak vedle sebe ve společnosti žijí.
 

Hodnocení poroty

V České republice nejsou žáci separováni, oddělováni do víceletých gymnázií a nových „středních škol“ tak silně jako v Rakousku. V zásadě všichni chodí do věku 15 let do jednotné školy. Téměř všichni. Protože pro děti s tělesným postižením nebo sociálním omezením existují jen horší alternativy. Inkluze do hlavního proudu českého školství ještě nedorazila. Ocenění „Férová škola“, chce ukázat a upozornit na inkluzivní základní školy, a tak inspirovat školy další, nastartovat proces inkluze. Novým způsobem má být u všech vzbuzena motivace k inkluzivní školní praxi.