Active Help

Nominovaní

nominee 50008
Rok:
2007
Země / Region:
Vorarlbersko
Pole působnosti:
dětská pedagogika / školská & vysokoškolská zařízení
Věk cílové skupiny:
12 - 18 let = mládež
26 až 60 let = dospělí
0 - 11 let = děti
Pohlaví cílové skupiny:
všechna pohlaví
Kdo stojí za projektem:
Institut für Sozialdienste, Beratungsstelle Dornbirn
Odpovědná osoba:
Mag. Kerstin Vogg, Dr. Hamid Lechhab
Web:
http://www.ifs.at