Active Help

Nominovaní

nominee 50008
Rok:
2007
Krajina / Región:
Vorarlbersko
Polia pôsobnosti:
detská pedagogika / školské & vysokoškolské zariadenia
Vek cieľovej skupiny :
12 - 18 rokov = mládež
26 - 60 rokov = dospelí
0 - 11 rokov = deti
Pohlavie cieľovej skupiny:
bez rozlíšenia pohlavia
Vlastník projektu:
Institut für Sozialdienste, Beratungsstelle Dornbirn
Zodpovedná osoba:
Mag. Kerstin Vogg, Dr. Hamid Lechhab
Webstránka:
http://www.ifs.at