Dítě v centru zájmu

Pomáháme rodinám v pasti rozvodového konfliktu

Nominovaní

nominee ["50210"]
Rok:
2020
Země / Region:
Jihomoravský kraj
Odvětví:
občanská společnost/ sociální podnik
Pole působnosti:
mimoškolní vzdělávání / pedagogika volného času
vzdělávání dospělých/ osvěta
rodina / práce s dětmi
Věk cílové skupiny:
všechny věkové skupiny
Pohlaví cílové skupiny:
všechna pohlaví
Kdo stojí za projektem:
Public Benefit Society SPONDEA
Odpovědná osoba:
Mgr. Mariana Zbořilová
Web:
www.ditevcentruzajmu.cz

O čem projekt je?

Program Dítě v centru zájmu pomáhá rodinám v rozvodovém konfliktu s cílem zmírnit vyhrocenost rodičovského sporu a jeho negativní dopad na děti. Vychází z holandského modelu No Kids in the Middle a jedná se o skupinovou práci s dětmi a dospělými. V České republice jsme jedinou organizací, která takto s rodinami pracuje. Jak už napovídá název, do centra zájmu se dostávají děti, jejichž názory jsou v běžné praxi velmi často upozaděny a nerespektovány. V programu podněcujeme rodiče k aktivní změně přístupu ke konfliktu a děti učíme reflektovat vlastní pocity a vyjadřovat je.