Dítě v centru zájmu

Nominovaní 2020

Země: Česko

Region: Jihomoravský kraj

Odvětví: Občanská společnost / Sociální podnik

Pole působnosti: Osvěta, Rodina

Kdo stojí za projektem: Public Benefit Society SPONDEA

Odpovědná osoba: Mgr. Mariana Zbořilová

Web: Odkaz na web

Výzva

V České republice se rozvádí téměř polovina párů. Rozvod bývá často doprovázen dlouhými spory. V programu Dítě v centru zájmu pomáháme rodinám, ve kterých se děti stávají nedobrovolnými prostředníky mezi rodiči a tato role má pro ně závažné dopady – objevují se potíže ve škole, psychosomatické problémy a další negativní důsledky.

Myšlenka

Využíváme skupinové práce s dětmi a rodiči a do řešení sporů zapojujeme celý rodinný systém. Ukazujeme, že spor nevyřeší soudy, ale že obrat k lepšímu leží právě v rukou rodičů. Rodiče mají šanci v rodičovské skupině nahlédnout na spor očima svých dětí. Děti v dětské skupině dostávají prostor pro bezpečné sdílení svých potřeb směrem k rodičům.

Aktéři

Účast v programu umožňuje dětem najít úlevu a rovnováhu ve složité rodinné situaci. Rodičům ukazuje, jaké jsou alternativní cesty řešení rozvodového konfliktu, které jsou zároveň bezpečné pro jejich děti. Do programu zapojujeme sociální síť obou rodičů – současné partnery, prarodiče a další blízké. Jejich názory jsou v celém sporu důležité.

Dopad

Pravidelně realizujeme skupinový program, který zahrnuje 6 rodičovských párů a jejich děti. Programem upozorňujme na současné negativní fenomény související s rozvodovým řízením a nabízíme řešení. Revoluční pohled na rodičovský spor přináší kniha „Kamil-zelený chameleon", neboť na konflikt nahlíží očima zasaženého dítěte.

Přesah

Metodiku našeho programu lze přenést na jakoukoliv párovou terapii. Chceme, aby se metodika šířila dál. Pořádáme metodické semináře pro odbornou veřejnost, včetně následných supervizí. V budoucnosti budeme společně s dalšími zeměmi výzkumně ověřovat účinnost programu a to jak v českých podmínkách, tak i v evropském měřítku.

 

Výkresy © Aleš Čuma