Zrakový handicap jako profesní benefit ve službách pro neslyšící

Mobilní aplikace eScribeDroid – efektivní nástroj pro komunikaci při postižení sluchu

Nominovaní

nominee ["50200"]
Rok:
2020
Země / Region:
celé Česko
Odvětví:
občanská společnost/ sociální podnik
Pole působnosti:
práce / nezaměstnanost / odborná kvalifikace
invalidita
Věk cílové skupiny:
všechny věkové skupiny
Pohlaví cílové skupiny:
všechna pohlaví
Kdo stojí za projektem:
Transkript online s.r.o.
Odpovědná osoba:
Ing. Zdeněk Bumbálek
Web:
http://www.transkript.cz/index.php/projekty/profesni-prednosti-nevidomych

O čem projekt je?

Sociální podnik Transkript online poskytuje služby simultánního přepisu řeči a tlumočení znakového jazyka lidem s postižením sluchu, je úspěšným zaměstnavatelem nevidomých rychlopísařů. Významným sociálním impaktem je skutečnost, že jde o model vzájemné podpory dvou skupin osob s těžkým smyslovým postižením: nevidomí lidé získali zaměstnání v moderní profesi, pro jejíž výkon mají mimořádné předpoklady, neslyšící mohou díky jejich práci plnohodnotně a důstojně komunikovat v mnoha každodenních situacích. To přispívá k sociální integraci a zvyšuje kvalitu života obou zapojených skupin osob.