Zrakový handicap jako profesní benefit ve službách pro neslyšící

Cena 2 000 euro 2020

Země: Česko

Region: Realizován v celé zémi

Odvětví: Občanská společnost / Sociální podnik

Pole působnosti: Invalidita, Odborná kvalifikace

Kdo stojí za projektem: Transkript online s.r.o.

Odpovědná osoba: Ing. Zdeněk Bumbálek

Web: Odkaz na web

Výzva

Sociální impakt projektu spočívá ve vzájemné podpoře dvou skupin osob s těžkým smyslovým handicapem v oblasti sociální integrace a přístupu na trh práce. Tyto osoby zapojuje do řešení problému nízké dostupnosti služeb komunikační podpory při kontaktu s institucemi, čímž snižuje jejich závislost na státem dotovaných sociálních službách.

Myšlenka

Hodnotový přesah projektu tvoří jedinečný princip pojetí zdravotního handicapu jako profesního benefitu. Jeho naplňování v praxi sociálního podnikání a pracovního trhu výrazně zvyšuje kvalitu života zapojených skupin osob a přispívá ke kultivaci veřejného prostoru.

Aktéři

Řešitel vytváří nové pracovní příležitosti pro osoby se smyslovým znevýhodněním (zrakovým, sluchovým). Do řešení konceptu komunikační přístupnosti aktivně zapojuje subjekty státní správy, privátního i neziskového sektoru. V rámci trhu práce aktuálně nabízí komunikační podporu zaměstnavatelům všech regionů ČR.

Dopad

Realizace projektu přináší efektivní technické řešení pro zpřístupnění služeb a produktů veřejných institucí občanům s postižením sluchu, včetně početně stále rychleji rostoucí skupiny seniorů s věkem získanými poruchami sluchu. V rámci aktuální informační kampaně nově navazuje spolupráci s lokálními i nadnárodními zaměstnavateli.

Přesah

V rámci potenciální mezinárodní spolupráce je projekt připraven přenést model výcviku a vytváření pracovních míst pro nevidomé přepisovatele mluvené řeči v podpůrných online službách komunikační přístupnosti pro osoby se sluchovým handicapem zaváděných na pracovištích veřejné správy a privátního sektoru v ČR.

Hodnocení poroty

Transkript online s.r.o. používá mimořádných dovedností nevidomých a zrakově postižených lidí k transkripci textů pro neslyšící. Zajišťuje přepis ze zvukového záznamu v nevídané rychlosti. Neslyšícím nebo lidem bez znalosti českého znakového jazyka ulehčuje tato služba osobní komunikaci nebo telefonní kontakt s úřady či bankou prostřednictvím počítače nebo chytrého telefonu. Obě skupiny z tohoto sociálně inovativního propojení profitují v každodenním životě a na trhu práce, a navzájem se tak podporují.