Sociálně přívětivá sousedství lidem bez domova a v nouzi

Nominovaní 2020

Země: Česko

Region: Hlavní město Praha

Odvětví: Občanská společnost / Sociální podnik

Pole působnosti: Invalidita, Osvěta, Pedagogika volného času

Kdo stojí za projektem: Místní místním, z.ú

Odpovědná osoba: Mgr. Ester Pacltová

Web: Odkaz na web

Výzva

ČR žije přes 23 tisíc lidí bez domova. Další tisíce jsou v situaci skrytého bezdomovectví, na azylových domech, ubytovnách. Jejich potřeby jsou obvykle řešeny pouze v rámci institucionalizovaných sociálních služeb, což přispívá pocitu osamocení a vyčlenění ze společnosti. Lidem, kteří by pomoc rádi poskytli, chybí know how a potřebná platforma.

Myšlenka

Projekt přináší přímou podporu do každodennosti místních komunit. Vytváří platformu propojující pomáhající s těmi kdo pomoc potřebují. Solidární sousedství snižuje u lidí bez domova pocit vyčlenění ze společnosti, i bariéry mezi nimi a většinovou společností. Výsledkem je aktivní sousedství, disponující záchytnou sítí pro kohokoliv v nouzi.

Aktéři

V přímé pomoci se v českém prostředí vůbec poprvé spojují komerční podniky, veřejnost i odborné sociální služby. Kavárny, obchůdky a další podniky sítě nabízí lidem v nouzi drobné služby zdarma (vodu, toaletu atp.). Veřejnost jim může předplatit voucher např. na kávu, oběd, akci atd. Informace lidem v nouzi distribuují oficiální sociální služby.

Dopad

Projekt nabízí odvážné a kreativní doplnění běžných sociálních služeb ČR. Je platformou vytváření sociálních vazeb jinak odlišných skupin obyvatel. Lidé v nouzi se v místě kde žijí nemusí cítit vyčlenění, nýbrž zde nalézají podporu. Dopad zvyšuje i to, že je síť tvořena “zdola”, nefigurují zde tedy “klienti”, nýbrž sousedi, známí, přátelé.

Přesah

Sociálně přívětivá síť Místní místním funguje nyní po celé Praze, její hodnoty i know-how lze však rozšířit i dále. Projekt má potenciál stát se poradcem v oblasti sociálního začleňování pro obce. Solidární síť má význam i v kontextu dalších cílových skupin. Do budoucna projekt cílí na rozšíření do dalších měst, případně i za hranice republiky.

 

Fotografie 6 © Bistro Střecha