Replug me

Nominovaní 2020

Země: Česko

Region: Realizován v celé zémi

Odvětví: Občanská společnost / Sociální podnik

Pole působnosti: Osvěta, Zdraví

Kdo stojí za projektem: Replug me

Odpovědná osoba: Karolína Presová

Web: Odkaz na web

Výzva

Replug me pomáhá lidem zvládat zdravěji digitální technologie a informační přehlcení v jejich každodenním osobním i pracovním životě. Zážitkově učíme o efektech nadužívání digitálních technologií širokou škálu cílových skupin po celém Česku a jsme první projekt u nás, který řeší problémy s digitálním well-beingem s dopdem na tolik cílových skupin.

Myšlenka

Téma ve společnosti jsme otevřeli ještě předtím, než se uvažovalo o tom, že by téma digitální závoslosti mohlo být problémem. Po dvou letech co je téma aktuální i mediálně, máme otestované edukační metody a víme, jak ho řešit. Komplexní práce se všemi cílovými skupinami, které mají s digitální závislostí problém je jednou z největších inovací.

Aktéři

Pracujeme s rodiči, aby online svět svých dětí chápali a mohli je chránit, současně pracujeme s jejich dětmi a učiteli. Celým školám pak pomáháme téma uchopit metodicky a komplexně. Veřejnosti pomáháme zvládat digitální přetížení a edukovat o tomto tématu a firmám pomáháme nastavit efektivnější procesy a zaměstnancům předcházet digitální vyhoření.

Dopad

V roce 2019 jsme edukovali okolo 6500 lidí ze všech cílových skupin. Jsme jediná organizace, která pokrývá téma digitálního well-beingu v tak komplexní míře a tak odborně. Byli jsme zvoleni mezi top 5 společensky nejprospěšnějších projektů v rámci SDGs v České republice (oceněni Asociací společenské zodpovědnosti pod OSN).

Přesah

Všechny, pilotovali jsme práci se všemi cílovými skupinami v Indonésii.

 

Fotky © Replug me, Karolína Presová