Verein NINLIL

Nominovaní 2008

Země: Rakousko

Region: Vídeň

Odvětví: Občanská společnost / Sociální podnik

Pole působnosti: Prevence násilí, Pohlaví, Invalidita

Kdo stojí za projektem: Verein NINLIL - Gegen sexuelle Gewalt an Frauen mit Lernschwierigkeiten oder Mehrfachbehinderung. Em

Odpovědná osoba: Mag.a Elisabeth Udl

Web: Odkaz na web

O čem projekt je?