Verein NINLIL

Nominovaní 2008

Krajina: Rakúsko

Región: Viedeň

Odvetvie: Občianska spoločnosť / Sociálny podnik

Polia pôsobnosti: Prevencia násilia, Rodová rovnosť, Postihnutie

Vlastník projektu: Verein NINLIL - Gegen sexuelle Gewalt an Frauen mit Lernschwierigkeiten oder Mehrfachbehinderung. Em

Zodpovedná osoba: Mag.a Elisabeth Udl

Webstránka: Odkaz na webstránku

O čom to je?