Elisabeth Hammer

Mag.a DSAin Elisabeth Hammer

Elisabeth Hammer, a neunerhaus ügyvezető igazgatója, szociológus és szociális munkás. A kriSo – Kritische Soziale Arbeit (Kritikus Szociális Munka Egyesület) társalapítója, számos szakkönyv kiadója és rendszeresen publikál a hajléktalanságról. Jelenleg a BAWO – Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe (Hajléktalanok Segítése Szövetségi Munkacsoport) elnöke.

Dr. Josef Hochgerner

Univ.-Prof. Dr. Josef Hochgerner

Josef Hochgerner, a bécsi Zentrum für Soziale Innovation (Szociális Innovációs Központ) alapítója és tudományos vezetője 2014-ig, szociológus, kutató, tanár és társadalmi innováció szakértő. Az Osztrák Szociológiai Társaság (ÖGS) elnöke volt 2001 és 2005 között. A Donau-Universität Krems Egyetemmel együttműködésben ő dolgozta ki az első "Master of Arts in Social Innovation" (MASI) nemzetközi mesterképzés tantervét. Továbbá a European School of Social Innovation (ESSI) kezdeményezője és elnöke.

DI Ana Jeinić

Ana Jeinić a grázi Műszaki Egyetem Építészetelméleti, Művészet- és Kultúratudományi Intézetének PhD-hallgatója. Grazban, Velencében és Delftben építészetet és filozófiát tanult. A grazi Műszaki Egyetemen, és vendégelőadóként az Edinburgh Egyetemen a kritikus tervezés- és térelméletet tanulmányozta és oktatta. Jelen kutatásaiban a dizájn és innováció poszt-neoliberális fogalmát igyekszik feltárni.

Miro Kocur

Dr. Miroslav Kocúr, PhD

Miroslav Kocúr a LEAF nonprofit szervezetnél dolgozik, mely innovatív oktatási, üzleti és nonprofit projekteket megvalósító fiatalok támogatására összpontosít. A C.S. Lewis Kéttannyelvű Gimnázium első igazgatója volt Pozsonyban. Társadalometikai témában rendszeresen publikál és a Szlovák Közszolgálati Rádióval együttműködésben szociokulturális, vallásfilozófiai témákban egy beszélgetős műsort moderál.

Katalin Teller

Katalin Teller, PhD

Teller Katalin az ELTE BTK Művészetelméleti és Médiakutatási Intézet Esztétika Tanszékének adjunktusa. Kulturális technikák, migráns irodalom, várostörténet és tömegkultúra témáit kutató nemzetközi és interdiszciplináris projekteken dolgozik, legutóbb a bécsi Ludwig Boltzmann Institut for Digital History (LBIDH) számára. Folyamatos fordítási és újságírói tevékenységet végez a kultúraelmélet, kultúrtörténet területén.

Veronika Janyrova

Mag.a Veronika Č. Janýrová, MBA

Veronika Janýrová a Bécsi Nemzetközi Gazdasági Összehasonlító Kutatások Intézetének (wiiw) projektmenedzsere, ahol nemzetközi kutatási konzorciumok és EU-finanszírozott kutatási projektek koordinálásával foglalkozik. Szinkrontolmács és számos osztrák-cseh filmes, művészeti, nyomtatott és kulturális produkcióban dolgozott.

 

Zsűri
koordináció

Petra Radeschnig

Mag.a Petra Radeschnig

 

Petra Radeschnig üzemgazdász, szervezeti tanácsadó, tréner és coach. 2002 és 2004 között a német, majd 2005 és 2007 között az osztrák fejlesztési együttműködés keretében dolgozott Burkina Fasoban, Nyugat-Afrikában. Sok különféle kulturális kontextusban rendelkezik vezetési- és menedzsment tapasztalattal.