Elisabeth Hammer

Mag.a DSAin Elisabeth Hammer

Elisabeth Hammer je generálna manažérka v neunerhaus, sociálna vedkyňa a sociálna pracovníčka. Pričom pravidelne publikuje príspevky o bezdomovectve. V súčasnosti je tiež predsedníčkou BAWO – Federálnej pracovnej skupiny zameranej na bezdomovectvo.

DI Ana Jeinić

Ana Jeinić je doktorandkou na Inštitúte pre teóriu architektúry, umelecké a kultúrne štúdiá (Institut für Architekturtheorie, Kunst- und Kulturwissenschaften) v Grazi. Študovala architektúru a filozofiu v Grazi, Benátkach a Delfte. Venovala sa výskumu a výučbe kritického dizajnu a priestorovej teórie na Technickej univerzite v Grazi (Technischen Universität Graz) a ako hosťujúca lektorka na Edinburghskej univerzite (University of Edinburgh). V rámci svojho výskumu sa pokúša načrtnúť postneoliberálny koncept dizajnu a inovácií.

Miro Kocur

Dr. Miroslav Kocúr, PhD

Miroslav Kocúr sa zameriava na podporu mladých ľudí, ktorí prevádzkujú inovatívne projekty v oblasti vzdelávania, podnikania a neziskových aktivít. Aktuálne pôsobí na Metodicko-pedagogickom centre v Bratislave. Bol prvým riaditeľom Bilingválneho gymnázia C.S. Lewisa v Bratislave. Pravidelne publikuje názorové komentáre k spoločensko-etickým témam a v spolupráci s Rádiom Slovensko RTVS moderuje diskusnú reláciu, ktorá je zameraná na aktuálne kultúrno-spoločenské a filozoficko-náboženské témy.

Katalin Teller

Dr. habil. Katalin Teller, PhD

Katalin Teller je vysokoškolskou pedagogičkou v Ústave estetiky Umelecko-teoretického inštitútu na Eötvös Lorándovej univerzite v Budapešti (ELTE). Pracovne zabezpečuje a koordinuje medzinárodné a interdisciplinárne výskumné projekty v oblasti kultúrnych techník, literatúry o migrácii, mestských dejín a populárnych kultúr, najnovšie na Inštitúte Ludwiga Boltzmanna pre štúdiá dejín a spoločnosti (LBIDH) vo Viedni. Pravidelne sa venuje prekladom v oblasti kultúrnej teórie a histórie, ako i žurnalistickej práci.

Veronika Janyrova

Mag.a Veronika Č. Janýrová, MBA

Veronika Janýrová je projektová manažérka vo Viedenskom inštitúte pre medzinárodné ekonomické štúdiá (wiiw) so zámerom na organizačný manažment medzinárodných výskumných konzorcií a koordináciu výskumných projektov financovaných z prostriedkov EÚ. Je simultánnou tlmočníčkou a taktiež sa podieľala na početných filmových, umeleckých, tlačových a kultúrnych produkciách s rakúsko-českým zameraním.

 
 

Koordinátorka
poroty

Petra Radeshcnig

Mag.a Petra Radeschnig

 

Petra Radeschnig je organizačná konzultantka a trénerka so špecializáciou na systémový rozvoj. V rokoch 2002-2004 bola zapojená do Nemeckej a v rokoch 2005-2007 do Rakúskej rozvojovej spolupráce v Burkina Faso v západnej Afrike. Má skúsenosti s vedením a manažmentom v kultúrne odlišných kontextoch.