Stručni žiri

Barbara van Melle

Mag.a DSAin Elisabeth Hammer

Elisabeth Hammer je sociologinja i socijalna radnica te voditeljica neunerhausa, udruge za pomoć beskućnicima, u kojoj je aktivna više od deset godina (među inim i kao predsjednica nadzornog odbora). Tamo je 2011. utemeljila sekciju „Temelji i razvoj“, koju i danas vodi. Kao stručna voditeljica sudjelovala je u projektu Housing First (također pri neunerhausu), surađivala je na novom konceptu neunerhausa (neunerhaus Hagenmüllergasse) te na osmišljavanju novootvorenog Zdravstvenog centra. Elisabeth Hammer je suosnivačica udruge kriSo – Kritische Soziale Arbeit (Kritički socijalni rad) i urednica brojnih stručnih izdanja. Redovno objavljuje tekstove na teme beskućništva. Trenutačno je i predsjednica Savezne radne zajednice za pomoć beskućnicima (BAWO – Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe).

Dr. Josef Hochgerner

Univ.-Prof. Dr. Josef Hochgerner

Josef Hochgerner, sociolog, utemeljitelj (1990.) i do 2014. znanstveni voditelj Centra za društvene inovacije (ZSI – Zentrum für Soziale Innovation). Kao znanstvenik i stručnjak surađuje s organizacijama koje okupljaju socijalne partnere, ali i s austrijskim i europskim agencijama za istraživanje i unapređenje inovacija. Kao predavač i voditelj u polju strukovnog obrazovanja i obrazovanja odraslih aktivan je na austrijskim i europskim sveučilištima. Od 2001. do 2005. predsjedavao je Austrijskim društvom za sociologiju (ÖGS – Österreichische Gesellschaft für Soziologie). U suradnji s Dunavskim sveučilištem u Kremsu razvio je kurikulum prvog međunarodnog studijskog programa „Master of Arts in Social Innovation“ (MASI), čiji je i danas znanstveni voditelj. Osim toga je predsjednik Europske škole za društvene inovacije (ESSI – European School of Social Innovation). Predmeti njegova interesa u znanosti, nastavi i praktičnom radu su inovacija (posebice društvena inovacija), socijalne dimenzije znanja, znanosti i tehnike, zatim rad, učenje i življenje u globalnom informacijskom društvu.

Veronika Janyrova

Mag.a Veronika Č. Janýrová, MBA

Veronika Č. Janýrová je projektna menadžerica na Bečkom institutu za komparativne međunarodne studije (wiiw – Wiener Institut für Internationale Wirtschaftsvergleiche), gdje dugi niz godina radi kao organizacijska asistentica na međunarodnim istraživačkim projektima. Osim toga je sudjelovala u brojnim internacionalnim produkcijskim projektima iz područja filma, umjetnosti, kulture i tiska. Koordinatorica projekta SozialMarie za Češku postala je 2011., nakon čega je preuzela zadaću evaluacije projekata. Kao evaluator sa SozialMarie surađuje od 2013., a ocijenila je preko 200 projekata.

DI Ana Jeinić

Ana Jeinić je doktorandica na Institutu za teoriju arhitekture, znanost o umjetnosti i kulturne studije u Grazu. Studirala je arhitekturu i filozofiju u Grazu, Veneciji i Delftu. Po završetku studija istraživala je i poučavala u polju kritičkih teorija projektiranja i prostora na Tehničkom sveučilištu u Grazu. Kao predavačica gostovala je i na Sveučilištu u Edinburghu. Trenutačno istražuje o varijetetima odnosa prema budućnosti u projektnoj praksi neoliberalne ere i u tom polju pokušava osmisliti postneoliberalnu ideju projekta i inovacije. Živi i radi u Grazu i Zagrebu.

Miro Kocur

Dr. Miroslav Kocúr, PhD

Miroslav Kocúr se već više od dvadeset godina bavi projektima formalnog i neformalnog odgoja. Radio je kao učitelj i pedagog u osnovnim i srednjim školama, kao i u polju višeg i sveučilišnog obrazovanja. Bio je prvim direktorom Dvojezične gimnazije „C. S. Lewis“ u Bratislavi. Trenutačno radi za neprofitnu organizaciju LEAF i usredotočuje se na potragu za i na podršku mladima koji kroz pedagoške, gospodarske i neprofitne projekte aktivno i inovativno pokušavaju iznaći rješenja za društvene izazove današnjeg vremena. Miroslav Kocúr objavljuje članke o društveno-etičkim temama u uglednim novinama i elektroničkim medijima. U suradnji sa Slovačkim radijem moderira emisiju o civilizacijskim, društveno-kulturnim i religijsko-filozofskim temama.

Katalin Teller

Katalin Teller, PhD

Katalin Teller je docentica na Katedri za estetiku Instituta za teoriju umjetnosti i istraživanje medija Sveučilišta „Eötvös Loránd“ u Budimpešti (ELTE). Od 2006. surađuje na i koordinira međunarodne i interdisciplinarne znanstvene projekte u polju kulturnih tehnika, migrantske književnosti, urbane povijesti i popularne kulture, primjerice u suradnji s bečkim Institutom za povijest i društvo „Ludwig Boltzmann“. Katalin Teller prevodi tekstove iz područja kulturne teorije i povijesti te povijesti filozofije, a angažirana je i kao novinarka. Težišta njena rada u istraživanju i poučavanju su povijest i teorija popularne kulture, društvena i književna povijest gradova.

Petra Radeshcnig

Mag.a Petra Radeschnig, MA
Koordinatorica žirija

Petra Radeschnig je ekonomistica, od 1990. radi kao organizacijska konzultantica, trenerica i coacherica u polju sistemskih potencijala, i to u Austriji, EU te u Zapadnoj i Istočnoj Africi. Između 2002. i 2004. radila je na njemačkim, a između 2005. i 2007. na austrijskim suradničkim razvojnim projektima, i to u Burkini Faso u Zapadnoj Africi. Ima iskustva kao voditeljica i menadžerica u kulturno heterogenim okruženjima.