Elisabeth Hammer

Mag.a DSAin Elisabeth Hammer

Elisabeth Hammer je voditeljica neunerhausa, udruge za pomoć beskućnicima. Po struci je sociologinja i socijalna radnica. Suosnivačica je udruge kriSo – Kritische Soziale Arbeit (Kritički socijalni rad) i urednica brojnih stručnih izdanja. Redovno objavljuje tekstove na teme beskućništva. Trenutačno je i predsjednica Savezne radne zajednice za pomoć beskućnicima (BAWO – Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe).

Dr. Josef Hochgerner

Univ.-Prof. Dr. Josef Hochgerner

Josef Hochgerner, sociolog, predavač i stručnjak za društvene inovacije. Godine 1990. utemeljio je Centar za društvene inovacije (ZSI (Zentrum für Soziale Innovation), čiji je znanstveni voditelj bio do 2014.g. Od 2001. do 2005. bio je predsjednik Austrijskog sociološkog društva (ÖGS – Österreichische Gesellschaft für Soziologie). U suradnji s Dunavskim sveučilištem u Kremsu razvio je kurikulum studijskog programa „Master of Arts in Social Innovation“ (MASI). Osim toga je pokretač i predsjednik Europske škole za društvene inovacije (ESSI – European School of Social Innovation).

DI Ana Jeinić

Ana Jeinić je doktorandica na Institutu za teoriju arhitekture, znanost o umjetnosti i kulturne studije u Grazu. Studirala je arhitekturu i filozofiju u Grazu, Veneciji i Delftu. Na Tehničkom sveučilištu u Grazu istraživala je i poučavala u polju kritičkih teorija projektiranja i prostora. Kao predavačica gostovala je na Sveučilištu u Edinburghu. U svom istraživačkom radu istražuje moguću postneoliberalnu ideju projekta i inovacije.

Miro Kocur

Dr. Miroslav Kocúr, PhD

Miroslav Kocúr aktivan je u neprofitnoj organizaciji LEAF, gdje nudi podršku mladima koji vode pedagoške, gospodarske i neprofitne projekte. Bio je prvim direktorom Dvojezične gimnazije „C. S. Lewis“ u Bratislavi. Redovito objavljuje publikacije o društveno-etičkim temama, a u suradnji sa Slovačkim radijem moderira emisiju o aktualnim društveno-kulturnim i filozofsko- religijskim temama.

Katalin Teller

Katalin Teller, PhD

Katalin Teller je docentica na Katedri za estetiku Instituta za teoriju umjetnosti i istraživanje medija Sveučilišta „Eötvös Loránd“ u Budimpešti (ELTE). Surađuje na međunarodnim i interdisciplinarnim znanstvenim projektima u polju kulturnih tehnika, migrantske književnosti, urbane povijesti i popularne kulture, primjerice pri bečkom Institutu za povijest i društvo „Ludwig Boltzmann“. Redovito prevodi tekstove iz područja kulturne teorije i kulturne povijesti, a piše i novinske tekstove.

Veronika Janyrova

Mag.a Veronika Č. Janýrová, MBA

Veronika Č. Janýrová je projektna menadžerica na Bečkom institutu za komparativne međunarodne studije (wiiw – Wiener Institut für Internationale Wirtschaftsvergleiche), gdje se bavi organizacijskim vođenjem međunarodnih istraživačkih konzorcija i koordinacijom istraživačkih projekata financiranih od Europske Unije. Osim toga je simultana prevoditeljica, a sudjelovala je i u brojnim produkcijama iz područja filma, umjetnosti, izdavaštva i kulture, među inim i s naglašenom austrijsko-češkom komponentom.

 

Koordinatorica
žirija

Petra Radeshcnig

Mag.a Petra Radeschnig

 

Petra Radeschnig je organizacijska konzultantica, trenerica i coacherica u polju sistemskih potencijala. Između 2002. i 2004. radila je u Burkini Faso u Zapadnoj Africi na njemačkim, a između 2005. i 2007. na austrijskim suradničkim razvojnim projektima. Ima iskustva kao voditeljica i menadžerica u kulturno vrlo heterogenim okruženjima.