Elisabeth Hammer

Mag.a DSAin Elisabeth Hammer

Elisabeth Hammerová je jednatelkou organizace neunerhaus a vědeckou pracovnicí v oblasti sociálních věd a současně sociální pracovnicí. Je také spoluzakladatelkou Asociace kriSo, kritické sociální práce. Vydala řadu odborných knih. Pravidelně publikuje o problematice bezdomovectví. V současné době je také předsedkyní BAWO – Spolkové pracovní skupiny věnující se pomoci v bezdomovectví.

Dr. Josef Hochgerner

Univ.-Prof. Dr. Josef Hochgerner

Josef Hochgerner je zakladatel Centra pro sociální inovace ZSI (Zentrum für Soziale Innovation), které do roku 2014 vedl jako vědecký ředitel. Je sociolog, výzkumník, učitel a odborník na sociální inovace. V letech 2001-2005 byl Josef Hochgerner prezidentem Rakouské sociologické společnosti (Austrian Association for Sociology, ÖGS). Ve spolupráci s Dunajskou univerzitou v Kremsu (Danube University Krems) stál za vznikem prvního mezinárodního studijního programu "Master of Arts in Social Innovation" (MASI). Josef Hochgerner je vědeckým ředitelem Evropské školy sociálních inovací (European School of Social Innovation (ESSI)).

DI Ana Jeinić

Ana Jeinićová je doktorantkou na Institutu teorie architektury, uměleckých a kulturních studií (Institut für Architekturtheorie, Kunst- und Kulturwissenschaften) ve Štýrském Hradci. Studovala architekturu a filozofii ve Štýrském Hradci, v Benátkách a v Delftu. Věnovala se výzkumu a výuce kritického designu a teorii prostoru na Technické univerzitě ve Štýrském Hradci (Technischen Universität Graz), působila jako hostující lektorka na Univerzitě Edinburgu (University of Edinburgh). V současnosti zkoumá postneoliberální pojetí designu a inovací.

Miro Kocur

Dr. Miroslav Kocúr, PhD

Miroslav Kocúr pracuje pro obecně prospěšnou organizaci LEAF. Zaměřuje se na podporu mladých lidí, kteří realizují řešení vzdělávací a podnikatelské obecné prospěšné projekty.. Kocúr byl prvním ředitelem bilingvního gymnázia C.S. Lewise v Bratislavě. Pravidelně publikuje články a komentáře ke společensko-etickým tématům v uznávaných novinách a v elektronických médiích. Je moderátorem diskuzního pořadu veřejnoprávní rozhlasové stanice Rádio Slovensko - RTVS, který se věnuje se otázkám současné civilizace, kulturně společenským a nábožensko-filosofickým tématům.

Katalin Teller

Katalin Teller, PhD

Katalin Tellerová je asistující profesorkou na katedře estetiky Institutu teorie umění a mediálního výzkumu univerzity Eötvöse-Loránda v Budapešti (ELTE) Pracuje na mezinárodních a interdisciplinárních výzkumných projektech z oblasti kulturních technik, literatury o migraci, historie měst a pop-kultury. V poslední době spolupracuje s Institutem Ludwiga Boltzmanna pro historii a společnost ve Vídni. Aktivně se věnuje překladatelské činnosti, zaměřuje se na oblast teorie kultury a historie i novinářské práce.

Veronika Janyrova

Mag.a Veronika Č. Janýrová, MBA

Veronika Janýrová je projektovou manažerkou na Vídeňském institutu mezinárodních ekonomických srovnávacích studií (Wiener Institut für Internationale Wirtschaftsvergleiche (wiiw)). Již několik let má na starosti řadu mezinárodních výzkumných projektů. Dlouhodobě se podílí na přeshraničních česko-rakouských filmových, uměleckých a kulturních projektech. Od roku 2011 se věnovala etablování SozialMarie v Česku a stala se její lokální koordinátorkou. Od roku 2013 byla jednou z hodnotitelek a prošla více jak 200 přihlášených projektů.

 

Koordinátorka
poroty

Petra Radeshcnig

Mag.a Petra Radeschnig

 

Petra Radeschnigová je ekonomka, od roku 1990 konzultantka a koučka se specializací na systémový rozvoj. Působí v Rakousku a v zemích EU, pracovala v západní a východní Africe; má čtyřletou pracovní zkušenost z práce pro rakouskou a německou rozvojovou spolupráci v Burkina Faso v západní Africe; zabývala se řízením a managementem v kulturně rozdílných kontextech.