Odborná porota

Barbara van Melle

Mag.a DSAin Elisabeth Hammer

Dr. Josef Hochgerner

Univ. Prof. Dr. Josef Hochgerner

Zakladatel (1990) a vědecký ředitel Centra pro sociální inovace ZSI (Zentrum für Soziale Innovation, www.zsi.at). Sociolog s mezinárodními zkušenostmi jako vědec a odborník v organizacích sociálního partnerství, v národních a evropských agenturách pro rozvoj vědy a inovací; trenér a referent pro odborný výcvik a vzdělávání dospělých na rakouských a evropských univerzitách; 2001-2005 president Rakouské sociologické společnosti; vědecká, výuková a praktická specializace na inovace, zejména sociální inovace, na sociální dimenzi vědomostí, vědy a techniky, na práci, vzdělávání a život v globální informační společnosti.

Veronika Janyrova

Mag. Veronika Č. Janýrová, MBA

Mag. Veronika Č. Janýrová, MBA je projektovou manažerkou na Vídeňském institutu mezinárodních ekonomických studií (Wiener Institut für Internationale Wirtschaftsvergleiche (wiiw)). Již několik let má na starosti řadu mezinárodních výzkumných projektů. Dlouhodobě se navíc podílí na přeshraničních česko-rakouských filmových, uměleckých a kulturních projektech. Od roku 2011 se věnovala etablování SozialMarie v Česku a stala se jejílokální koordinátorkou. Od roku 2013 byla hodnotitelkou přihlášených projektů a dle kritérí sociálních inovací prošla více než 200 přihlášených projektů.

Miro Kocur

Miroslav Kocúr, Dr., PhD

Katalin Teller

Katalin Teller, PhD

Petra Radeshcnig

Mag.a Petra Radeschnig, MA
Koordinátorka Poroty

Ekonomka, od roku 1990 konzulentka a trenérka se specializací pro systémový rozvoj činná v Rakousku, Evropské Unii, západní a východní Africe; mezi tím pracovala čtyři roky pro rakouskou a německou rozvojovou spolupráci v Burkina Faso v západní Africe; zkušenosti s řízením a managementem v kulturně rozdílných kontextech.