Skutečně zdravá škola

Podporujeme trvalou a udržitelnou změnu ve způsobu, jakým uvažujeme o jídle, společnosti, životním prostředí a zdraví.

Cena 2 000 euro

winner 50200
Rok:
2019
Země / Region:
celé Česko
Odvětví:
občanská společnost/ sociální podnik
Pole působnosti:
mimoškolní vzdělávání / pedagogika volného času
rozvoj obcí, měst a regionů
dětská pedagogika / školská & vysokoškolská zařízení
Věk cílové skupiny:
všechny věkové skupiny
Pohlaví cílové skupiny:
všechna pohlaví
Kdo stojí za projektem:
Skutečně zdravá škola, z.s.
Odpovědná osoba:
Václavík, Tom
Web:
www.skutecnezdravaskola.cz

O čem projekt je?

Skutečně zdravá škola je občanská iniciativa usilující o zvýšení kvality a udržitelnosti školního stravování a vzdělávání dětí o jídle s cílem ozdravení populace, rozvoj místních ekonomik a udržitelných forem zemědělství a distribuce potravin.

Hodnocení poroty

Tento program stanovuje rámcové cíle a standardy. Současně zohledňuje konkrétní podmínky jednotlivé školy. Každá škola má svůj vlastní školní blog. Všechny školy jsou navzájem propojeny prostřednictvím osvědčení. Zapojeni jsou všichni – uvnitř i za branami školy. Současně s podporou zdravého a k životnímu prostředí ohleduplného stravování probíhá osvěta, zvyšuje se povědomí o zdravé výživě, obohacuje se rozvoj školy a posilují se regionální ekonomické vztahy. Úspěšná kombinace. Jednoduché, komplexní a inovační.