Streetwork in chat (SinCH)

Kdo tě chytí, když propadáváš „sítí“?

Cena 2 000 euro

winner 50200
Rok:
2019
Země / Region:
celé Česko
Odvětví:
občanská společnost/ sociální podnik
Pole působnosti:
rodina / práce s dětmi
prevence násilí / pomoc obětem
psychosociální znevýhodnění
Věk cílové skupiny:
19 až 25 let = mladí dospělí
12 - 18 let = mládež
0 - 11 let = děti
Pohlaví cílové skupiny:
všechna pohlaví
Kdo stojí za projektem:
Diakonie ČCE-středisko Západní Čechy
Odpovědná osoba:
Egermaierová Václava
Web:

O čem projekt je?

Jedná se o specifickou formu sociální práce. Poradce vstupuje do dnes již přirozeného virtuálního prostředí mladých lidí a aktivně je skrze osobní komunikaci či formou veřejných statusů oslovuje, poskytuje informace, emoční podporu, kontakt na návazné služby, reaguje na mýty i agresivní chování. K projektu je navázaná také uzavřená FB skupina „Trable Teenagerů“ jako bezpečný prostor pro sdílení.

Hodnocení poroty

Terénních pracovníků doprovází svou cílovou skupinu využitím inovativních metod. Zachycuje (sociálně) zranitelné děti a adolescenty v jejich novém „přirozeném“ prostředí, v digitální světě sociálních médií. Online „streetworkeři“ pomáhají – jako to dělají offline světě – nejen s osobními problémy, ale současně aktivně přispívají ke zdvořilému chování při používání internetu a sociálních sítí. Streetwork in Chat navíc usiluje o změny strukturální: Příslušná ministerstva by měla oficiálně uznat aktivní pomoc sociální práce online za novou formu terénní práce – street work.