Projekty

K projektům

2006

Nominovaní

Rakousko

Zdravotní, sociální péče

2021

Nominovaní

Maďarsko

Chudoba, Zdravotní, sociální péče, Vzdělávání

2006

Laureáti

Rakousko

Práce, Diverzita

2010

Laureáti

Rakousko

Vzdělávání, Zdravotní, sociální péče, Ostatní

2015

Laureáti

Rakousko

Chudoba

Audience Award Badge

2017

Maďarsko

Chudoba, Vzdělávání, Zdravotní, sociální péče

2020

Laureáti

Maďarsko

Vzdělávání

2005

Laureáti

Rakousko

Místní rozvoj, Diverzita

2016

Laureáti

Maďarsko

Diverzita

2009

Laureáti

Rakousko

Chudoba, Zdravotní, sociální péče, Místní rozvoj

2012

Nominovaní

Rakousko

Diverzita