Projeky

K projektům

2020

Laureáti

Slovensko

Diverzita, Umění & Kultura, Chudoba

2020

Laureáti

Česko

Diverzita, Práce, Zdravotní & sociální péče

2020

Laureáti

Rakousko

Chudoba, Vzdělávání, Justice

2020

Laureáti

Maďarsko

Vzdělávání, Místní rozvoj

2020

Laureáti

Maďarsko

Chudoba, Práce, Vzdělávání

2020

Laureáti

Chorvatsko

Vzdělávání, Justice, Životní prostředí

2020

Laureáti

Maďarsko

Vzdělávání

2020

Laureáti

Rakousko

Chudoba, Vzdělávání, Zdravotní & sociální péče

2020

Laureáti

Slovensko

Chudoba, Vzdělávání, Místní rozvoj

2020

Laureáti

Rakousko

Zdravotní & sociální péče

2020

Laureáti

Rakousko

Vzdělávání, Zdravotní & sociální péče, Diverzita