Our cafe - project supported employment

Nominovaní

nominee 50200
Rok:
2013
Krajina / Región:
celá Česká republika
Odvetvie:
občianska spoločnosť/sociálny podnik
Polia pôsobnosti:
špecifická práca pre mužov /ženy
Vek cieľovej skupiny :
19 - 25 rokov = mladí dospelí
Pohlavie cieľovej skupiny:
bez rozlíšenia pohlavia
Vlastník projektu:
The Civil Association Lékořice
Zodpovedná osoba:
Mgr. Karin Pospíšilová
Webstránka:
www.lekorice.com

O čom to je?

"Naše kavárna" ("Our café") is a project focusing on neglected target group - family members of children who are hospitalized long-term in Pediatric Clinic of Thomayer Hospital. These are usually moms who decided to give up their jobs and to care for their children despite the fact they are constantly confined to hospital bed.