ALSO DEAF CHILDREN WANT TO STAY TO LIVE AT HOME

Nominovaní 2014

Krajina: Slovensko

Región: realizácia v celej krajine

Odvetvie: Občianska spoločnosť / Sociálny podnik

Polia pôsobnosti: Postihnutie

Vlastník projektu: EFFETA - Centre of St. Francis of Sales

Zodpovedná osoba: PhDr.Anna Šmehilová, PhD.

Odkaz na webstránku

O čom to je?

The project provides opportunities for deaf children in the region of Nitra to be able to get full education in their natural social environment. It is a complex of supported educational services for deaf children,which is unique in Slovakia.The project implements the activities focused on communication skills development,support at school and after school and support for parents and teachers.