Frühstück im Dunkeln

Nominovaní 2006

Krajina: Rakúsko

Región: Horné Rakúsko

Polia pôsobnosti: Postihnutie, Neformálne vzdelávanie, Vzdelávanie dospelých

Vlastník projektu: Oberösterreichische Bilden- und Sehbehindertenverband

Zodpovedná osoba: Ferdinand Kühtreiber, Mag.a Martina Steininger

Odkaz na webstránku

O čom to je?