Budapest Bike Maffia

Cena publika

audience 50100
Rok:
2017
Krajina / Región:
celé Maďarsko
Odvetvie:
občianska spoločnosť/sociálny podnik
Polia pôsobnosti:
chudoba / bezdomovectvo / zadĺženosť
vzdelávanie dospelých/ osveta
rodina / práca s deťmi
Vek cieľovej skupiny :
všetky vekové skupiny
Pohlavie cieľovej skupiny:
bez rozlíšenia pohlavia
Vlastník projektu:
Bike Maffia Egyesület
Zodpovedná osoba:
Havasi Zoltán
Webstránka:
bbm.hu

O čom to je?

Budapest Bike Maffia is a dynamically developing non-profit organisation of cyclists. It was founded at Christmas in 2011. It consists of non-professionals who do charity work supporting the activities of social workers. The target groups and the awareness raising activities are colourful, and all activities are peaceful and non-violent.