Romano Barardo (Rómovia – záhradníci)

Boli kočovníkmi, stali sa z nich záhradníci ...

Cena publika

audience 50300
Rok:
2017
Krajina / Región:
celé Slovensko
Odvetvie:
občianska spoločnosť/sociálny podnik
Polia pôsobnosti:
migrácia / medzikultúrne záležitosti / etnicita
rozvoj obcí / miest / regiónov
chudoba / bezdomovectvo / zadĺženosť
Vek cieľovej skupiny :
všetky vekové skupiny
Pohlavie cieľovej skupiny:
bez rozlíšenia pohlavia
Vlastník projektu:
Svatobor
Zodpovedná osoba:
Štefan Straka
Webstránka:
https://www.facebook.com/Svatobor-288405657856826/

O čom to je?

Venujeme sa podpore ekozáhradníčenia u Rómov, cez ktoré postupne zlepšujeme ich zručnosti a kvalitu života. Neexistujú univerzálne a rýchle recepty na riešenie mnohých problémov, ktoré majú. Avšak cez realizáciu projektu sme zistili, že záhradníčenie im postupne pomáha v prekonávaní chudoby, v zlepšovaní zdravotného stavu cez kvalitnejšiu stravu, či v obohacovaní zmyslu ich života.