From You to We (Vom Du zum Wir)

Nominovaní 2017

Krajina: Rakúsko

Región: Salzbursko

Odvetvie: Občianska spoločnosť / Sociálny podnik

Polia pôsobnosti: Migrácia, Prevencia násilia, Rodová rovnosť

Vlastník projektu: Verein Selbstbewusst/Integrationsbüro Stadt Salzburg

Zodpovedná osoba: Robert Steiner

Webstránka: Odkaz na webstránku

O čom to je?

The workshop “Vom Du zum Wir” (“From You to We”) aims to provide male unaccompanied refugee minors with a space for their questions, to teach them the values and laws of our culture, to provide them with basic knowledge on the subjects of the body, sexuality, sexual orientation, contraception etc., and thus ensure the development of a self-determined and respectful sexuality and relationship cultu