Netzwerk mehr Sprache (More Language Network)

Cooperation platform for an equitable access to education in municipalities

Nominovaní

nominee 50008
Rok:
2018
Krajina / Región:
Vorarlbersko
Odvetvie:
občianska spoločnosť/sociálny podnik
Polia pôsobnosti:
chudoba / bezdomovectvo / zadĺženosť
rozvoj obcí / miest / regiónov
migrácia / medzikultúrne záležitosti / etnicita
Vek cieľovej skupiny :
všetky vekové skupiny
Pohlavie cieľovej skupiny:
bez rozlíšenia pohlavia
Vlastník projektu:
Verein Aktion Mitarbeit
Zodpovedná osoba:
Dr. Eva Grabherr
Webstránka:
http://www.okay-line.at/okay-programme/netzwerk-mehr-sprache/

O čom to je?

Reinforcing the language skills of children regardless of their social background constitutes for municipalities a concrete means of promoting equal opportunities. All players (parent-child centers, parenting education, educational institutions, parents' associations, libraries, societies etc.) that are present in the children's and their parents' environment are connected in a network.