Bližšie ku komunite

Kontaktné centrum K2 - kontakt s komunitou

Cena v hodnote 2 000 Eur

winner 50300
Rok:
2018
Krajina / Región:
celé Slovensko
Odvetvie:
občianska spoločnosť/sociálny podnik
Polia pôsobnosti:
rozvoj obcí / miest / regiónov
psycho-sociálne znevýhodnenia
závislosti
Vek cieľovej skupiny :
nad 60 rokov = seniori všetkých vekových skupín
26 - 60 rokov = dospelí
19 - 25 rokov = mladí dospelí
12 - 18 rokov = mládež
Pohlavie cieľovej skupiny:
bez rozlíšenia pohlavia
Vlastník projektu:
C.A. Odyseus
Zodpovedná osoba:
Bc; Dominika Jašeková
Webstránka:
http://odyseus.org/index.php?option=com_content&view=article&id=323&Itemid=360

O čom to je?

Po 16 rokoch terénnej práce na bratislavskom sídlisku „Pentagon“ sa OZ Odyseus podarilo otvoriť poradenské centrum, vďaka ktorému vytvorilo šancu na pomoc nielen pre ľudí užívajúcich drogy, ale aj širšiu komunitu obyvateľov. Vďaka centru zmysluplne zapája i samotných užívateľov drog do riešenia problémov, a tým prispieva k lepšiemu životu na mieste, ktoré dlhé roky bojuje s drogami a kriminalitou.

Ocenenie poroty

Nie sú to iba naokolo ležiace použité ihly a injekčné striekačky, ktoré uberajú oblasti v okolí „Pentagonu“ z kvality života. Vyzerá to, že nikto sa nestará o vzhľad skutočne krásneho zeleného námestíčka, ktoré obklopuje obytná budova v tvare U. Priestranstvo nie je v správe magistrátu mesta, má totiž súkromného vlastníka. Až ľudia užívajúci drogy, povzbudení združením Odyseus, sa začali snažiť o čistotu prostredia v lokalite. Projekt Bližšie ku komunite dáva tomuto úsiliu väčší priestor a kontinuitu. Inovatívny zásah. Prebudil i záujem mestských politikov a dúfajme, že čoskoro pribudne i dôvera obyvateľov, ktorí v lokalite žijú.