Vestigium

collective growth

Nominovaní

nominee 50400
Rok:
2018
Krajina / Región:
celé Chorvátsko
Odvetvie:
občianska spoločnosť/sociálny podnik
Polia pôsobnosti:
rozvoj obcí / miest / regiónov
umenie / kultúra
Vek cieľovej skupiny :
všetky vekové skupiny
Pohlavie cieľovej skupiny:
bez rozlíšenia pohlavia
Vlastník projektu:
Irena Borovina
Zodpovedná osoba:
Irena Borovina
Webstránka:
http://udrugavestigium.wix.com/vestigium

O čom to je?

We try to enrich out neighborhood with different cultural and eco friendly activities that lack in area we work in. We do so, encouraging residents to participate in sharing knowledge and their free time to do some good in the neighborhood.