German as a language of friends

a transcultural program for spoken language and integration

Nominovaní

nominee 50009
Rok:
2019
Krajina / Región:
Tirolsko
Odvetvie:
občianska spoločnosť/sociálny podnik
Polia pôsobnosti:
vzdelávanie dospelých/ osveta
migrácia / medzikultúrne záležitosti / etnicita
Vek cieľovej skupiny :
nad 60 rokov = seniori všetkých vekových skupín
26 - 60 rokov = dospelí
19 - 25 rokov = mladí dospelí
Pohlavie cieľovej skupiny:
bez rozlíšenia pohlavia
Vlastník projektu:
Verein BEZIEHUNGSWEISE LERNEN
Zodpovedná osoba:
Ayse Maluhan
Webstránka:
www.beziehungsweise-lernen.info

O čom to je?

These non-traditional German courses try to create a learning environment which fosters relationships between different ethnicities while also shifting into the public sphere. Courses are not held in closed rooms but on the street and in meeting places, thus also enabling interaction with strangers. Building up relationships goes beyond getting to know each other and focuses on similarities.