Open Piano for Refugees

The social music institute "DoReMi"

Nominovaní

nominee 50001
Rok:
2019
Krajina / Región:
Viedeň
Odvetvie:
občianska spoločnosť/sociálny podnik
Polia pôsobnosti:
mimoškolské vzdelávanie / pedagogika voľného času
umenie / kultúra
migrácia / medzikultúrne záležitosti / etnicita
Vek cieľovej skupiny :
všetky vekové skupiny
Pohlavie cieľovej skupiny:
bez rozlíšenia pohlavia
Vlastník projektu:
Open Piano for Refugees
Zodpovedná osoba:
Udo Felizeter / Nico Schwendinger / Barbara Plank
Webstránka:
www.openpianoforrefugees.com

O čom to je?

Open Piano for Refugees places freely accessible pianos in public places in Austria & Germany. Since March 2018 we have been running the social music institute DoReMi in Vienna, which offers affordable music lessons for EVERYONE: „Pay what you can“. At the moment 18 music teachers teach in DoReMi a total of 130 (mainly low-income) students in eleven music subjects.