Deutsch für AsylwerberInnen

Nominovaní 2008

Krajina: Rakúsko

Región: Korutánsko

Odvetvie: Verejná správa

Polia pôsobnosti: Migrácia, Vzdelávanie dospelých

Vlastník projektu: VOBIS - Verein für offene Begegnung und Integration durch Sprache

Zodpovedná osoba: Eva Wobik

Webstránka: Odkaz na webstránku

O čom to je?