Projekty

Filter Open Filter

Filter

Close Filter Form

2022

Nominovaný

Rakúsko

Vzdelávanie, Sociálna starostlivosť, Zdravotná starostlivosť

2022

Nominovaný

Rakúsko

Vzdelávanie, Právo, Spravodlivosť, Ostatní

2022

Nominovaný

Chorvátsko

Rôznorodosť, Miestny rozvoj, Umenie a kultúra

2022

Nominovaný

Maďarsko

Vzdelávanie, Sociálna starostlivosť, Zdravotná starostlivosť

2022

Víťaz

Rakúsko

Vzdelávanie, Rôznorodosť, Umenie a kultúra

2022

Víťaz

Chorvátsko

Sociálna starostlivosť, Zdravotná starostlivosť, Miestny rozvoj, Umenie a kultúra

2022

Nominovaný

Chorvátsko

Sociálna starostlivosť, Zdravotná starostlivosť, Miestny rozvoj

2022

Víťaz

Slovensko

Vzdelávanie, Rôznorodosť, Umenie a kultúra

2022

Nominovaný

Maďarsko

Vzdelávanie, Právo, Spravodlivosť, Miestny rozvoj

2022

Víťaz

Maďarsko

Vzdelávanie