Projekty

Filter Open Filter

Filter

Close Filter Form

2022

Nominovaný

Maďarsko

Vzdelávanie, Sociálna starostlivosť, Zdravotná starostlivosť

2022

Nominovaný

Slovensko

Vzdelávanie, Sociálna starostlivosť, Zdravotná starostlivosť, Miestny rozvoj

2022

Víťaz

Slovensko

Vzdelávanie, Práca

2022

Víťaz

Slovinsko

Práca, Miestny rozvoj, Ostatní

2022

Nominovaný

Slovensko

Právo, Spravodlivosť, Miestny rozvoj, Chudoba

2022

Nominovaný

Chorvátsko

Rôznorodosť, Miestny rozvoj, Životné prostredie

2022

Nominovaný

Rakúsko

Práca, Vzdelávanie, Sociálna starostlivosť, Zdravotná starostlivosť

2022

Víťaz

Slovensko

Vzdelávanie, Rôznorodosť, Umenie a kultúra

Audience Award Badge

2022

Víťaz

Česká republika

Rôznorodosť, Sociálna starostlivosť, Zdravotná starostlivosť

2022

Nominovaný

Maďarsko

Vzdelávanie, Sociálna starostlivosť, Zdravotná starostlivosť, Miestny rozvoj