Projekty

Filter Open Filter

Filter

Close Filter Form

2010

Nominovaný

Rakúsko

Sociálna starostlivosť a zdravie, Vzdelávanie, Miestny rozvoj

2012

Víťaz

Rakúsko

Sociálna starostlivosť a zdravie, Rôznorodosť

2009

Nominovaný

Rakúsko

Umenie a kultúra, Chudoba

2012

Víťaz

Rakúsko

Miestny rozvoj, Rôznorodosť, Vzdelávanie

Audience Award Badge

2014

Česká republika

Rôznorodosť, Sociálna starostlivosť a zdravie

Audience Award Badge

2016

Nominovaný

Česká republika

Rôznorodosť

2007

Víťaz

Rakúsko

Vzdelávanie, Rôznorodosť

2014

Nominovaný

Maďarsko

Sociálna starostlivosť a zdravie

2020

Nominovaný

Maďarsko

Práca, Chudoba, Vzdelávanie

2015

Nominovaný

Rakúsko

Rôznorodosť