Projekty

Filter Open Filter

Filter

Close Filter Form
Audience Award Badge

2020

Nominovaný

Maďarsko

Rôznorodosť, Práca

2017

Víťaz

Česká republika

Sociálna starostlivosť, Zdravotná starostlivosť, Vzdelávanie

2019

Nominovaný

Rakúsko

Chudoba, Rôznorodosť, Vzdelávanie

2018

Nominovaný

Maďarsko

Rôznorodosť, Umenie a kultúra

2018

Víťaz

Chorvátsko

Vzdelávanie, Rôznorodosť

2011

Nominovaný

Rakúsko

Práca, Chudoba, Rôznorodosť

2017

Nominovaný

Rakúsko

Umenie a kultúra, Rôznorodosť, Sociálna starostlivosť, Zdravotná starostlivosť

2011

Víťaz

Česká republika

Sociálna starostlivosť, Zdravotná starostlivosť, Rôznorodosť

2018

Víťaz

Slovensko

Miestny rozvoj, Sociálna starostlivosť, Zdravotná starostlivosť

2020

Nominovaný

Maďarsko

Práca, Chudoba, Miestny rozvoj

2019

Nominovaný

Maďarsko

Vzdelávanie, Sociálna starostlivosť, Zdravotná starostlivosť

2007

Nominovaný

Rakúsko

Sociálna starostlivosť, Zdravotná starostlivosť