Projekty

Filter Open Filter

Filter

Close Filter Form

2007

Nominovaný

Rakúsko

Rôznorodosť

2017

Víťaz

Česká republika

Rôznorodosť, Sociálna starostlivosť a zdravie, Práca

2008

Víťaz

Česká republika

Rôznorodosť

2019

Nominovaný

Rakúsko

Práca, Chudoba, Rôznorodosť

2009

Nominovaný

Rakúsko

Vzdelávanie, Rôznorodosť, Umenie a kultúra

2016

Víťaz

Rakúsko

Rôznorodosť

2007

Víťaz

Rakúsko

Rôznorodosť

2006

Víťaz

Slovinsko

Rôznorodosť

2017

Nominovaný

Česká republika

Chudoba, Rôznorodosť, Práca

2021

Víťaz

Česká republika

Sociálna starostlivosť a zdravie, Právo

2021

Víťaz

Česká republika

Rôznorodosť, Miestny rozvoj