Family Circle Meetings

Nominovaní 2013

Krajina: Slovensko

Región: Realizácia v celej krajine

Odvetvie: Občianska spoločnosť / Sociálny podnik

Polia pôsobnosti: Rodina

Vlastník projektu: Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar

Zodpovedná osoba: Liptakova Slavka

Webstránka: Odkaz na webstránku

O čom to je?

The philosophy of the Family Circle Meeting is based on the presumption that in most cases it is actually the family who knows how best to help the child. In practice this means a shift in responsibility to the family, hereby creating the opportunity for them to participate constructively in solving the problem. It presents a new approach to problem-solving.