Family Circle Meetings

Nominovaní

nominee 50300
Rok:
2013
Krajina / Región:
celé Slovensko
Odvetvie:
občianska spoločnosť/sociálny podnik
Polia pôsobnosti:
rodina / práca s deťmi
Vek cieľovej skupiny :
12 - 18 rokov = mládež
Pohlavie cieľovej skupiny:
všetci, ktorí si nevybrali, respektíve nemohli vybrať jednu z predchádzajúcich možností
Vlastník projektu:
Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar
Zodpovedná osoba:
Liptakova Slavka
Webstránka:
www.usmev.sk

O čom to je?

The philosophy of the Family Circle Meeting is based on the presumption that in most cases it is actually the family who knows how best to help the child. In practice this means a shift in responsibility to the family, hereby creating the opportunity for them to participate constructively in solving the problem. It presents a new approach to problem-solving.