Organic food for a sustainable life

Nominovaní 2014

Krajina: Maďarsko

Región: Realizácia v celej krajine

Odvetvie: Občianska spoločnosť / Sociálny podnik

Polia pôsobnosti: Rodina

Vlastník projektu: Szamóca Gardening School for Childrens

Zodpovedná osoba: Thalmeiner Tünde/ Szakács Nagy Zsuzsanna

Webstránka: Odkaz na webstránku

O čom to je?

Healthy food on the table is a challenge for any family. This is even more challenging for children growing up without families, when at the gate of adulthood they have to take care of themselves. The Szamóca Gardening School is packing "gardening" in their lunch bag for the journey.