Workfare Movement For The Future

2014

Krajina: Maďarsko

Región: Realizácia v celej krajine

Odvetvie: Občianska spoločnosť / Sociálny podnik

Polia pôsobnosti: Chudoba

Vlastník projektu: Hungarian Anti Poverty Network

Zodpovedná osoba: Vojtonovszki Bálint

Webstránka: Odkaz na webstránku

O čom to je?

The Workfare Movement For The Future is a non-partisan volunteer advocacy group, whose members have workfare experiences themselves. The group is assisted by the community organizing work of the Hungarian Anti Poverty Network. We support the activists with inclusive community and free trainings so we could act together for a better working employment scheme.