"End of Violence, Time for Rights"

Nominovaní 2016

Krajina: Slovensko

Región: Realizácia v celej krajine

Odvetvie: Občianska spoločnosť / Sociálny podnik

Polia pôsobnosti: Prevencia násilia

Vlastník projektu: C.A. Odyseus

Zodpovedná osoba: Mgr. Iveta Chovancová

Webstránka: Odkaz na webstránku

O čom to je?

Project tackles one of the most devastating rights violations that street-based sex workers face. Violence against them has been a long-term problem that is addressed here by a complex approach which focuses on three stakeholder groups: Police, sex workers and the public. By a unique spectrum of activities Odyseus aims to contribute to the mission of eliminating the violence against sex workers.