Refugees Welcome Austria

Nominovaní 2017

Krajina: Rakúsko

Región: Viedeň

Odvetvie: Občianska spoločnosť / Sociálny podnik

Polia pôsobnosti: Migrácia, Komunitný rozvoj, Chudoba

Vlastník projektu: Vielmehr für Alle! - Verein für Bildung, Wohnen und Teilhabe

Zodpovedná osoba: David Zistl

Webstránka: Odkaz na webstránku

O čom to je?

Refugees Welcome brings together refugees and flatshares that have living space available. Our aim is to facilitate sustainable and participatory integration through low-threshold cohabitation. By drawing refugees into the midst of our society we create spaces for communication and shared experiences, foster social networks, eliminate prejudice and facilitate familiarity with the German language.