Kufrík pre Kukulíka

2018

Krajina: Slovensko

Región: Realizácia v celej krajine

Odvetvie: Občianska spoločnosť / Sociálny podnik

Polia pôsobnosti: Vzdelávanie dospelých, Rodina, Zdravie

Vlastník projektu: Návrat,o.z.

Zodpovedná osoba: Mgr. Dana Žilinčíková

Webstránka: Odkaz na webstránku

O čom to je?

Projekt poukazuje na potreby opustených detí. Mobilizuje personál nemocníc i ľudí v komunite. Pozýva kompetentných, verejnosť i donorov, aby sa neznáme opustené dieťa stalo pre nich konkrétnym dieťaťom. Využíva skúsenosti tých, ktorí prešli podobnou situáciou v minulosti. Prináša do systému ochrany detí childfriendly, parents/carers friendly a rootsfriendly nástroj na citlivú pomoc.