Listening station - prostitutes tell their stories...

Nominovaní

nominee 13
Rok:
2019
Krajina/Región:
Horné Rakúsko
Odvetvie:
občianska spoločnosť/sociálny podnik
Polia pôsobnosti:
vzdelávanie dospelých/ osveta
špecifická práca pre mužov /ženy
migrácia / medzikultúrne záležitosti / etnicita
Vek cieľovej skupiny :
nad 60 rokov = seniori všetkých vekových skupín
26 - 60 rokov = dospelí
19 - 25 rokov = mladí dospelí
Pohlavie cieľovej skupiny:
bez rozlíšenia pohlavia
Vlastník projektu:
Caritas für Menschen in Not / Beratungsstelle LENA
Zodpovedná osoba:
Elke Welser
Webstránka:
www.lena.or.at
Hlasy spolu: 9

O čom to je?

There are many fears, a lot is still unspoken in the topic of prostitution / sexwork. Legal and social exclusion, discrimination, stigmatization and criminalization make it almost impossible for prostitutes/sexworkers to talk openly about their situation, concerns and problems. Often ignored and reduced as a victim, the lyrics on the listening station offer a possibility for reflection.