Wohnassistenz NÖ

Nominovaní

nominee 50003
Rok:
2007
Krajina / Región:
Dolné Rakúsko
Odvetvie:
občianska spoločnosť/sociálny podnik
Polia pôsobnosti:
chudoba / bezdomovectvo / zadĺženosť
Vek cieľovej skupiny :
všetky vekové skupiny
Pohlavie cieľovej skupiny:
bez rozlíšenia pohlavia
Vlastník projektu:
Verein "Wohnen" - Verein zur Hilfestellung für wohnungslose und von Wohnungslosigkeit bedrohte Mens
Zodpovedná osoba:
Lechner Johann
Webstránka:
http://www.wohnassistenz-noe.at