Biele bicykle

2019

Krajina: Slovensko

Región: Realizácia v celej krajine

Odvetvie: Občianska spoločnosť / Sociálny podnik

Polia pôsobnosti: Vzdelávanie dospelých, Komunitný rozvoj, Zdravie

Vlastník projektu: Cyklokoalícia

Zodpovedná osoba: Tomáš Peciar

Webstránka: Odkaz na webstránku

O čom to je?

Projekt bielych bicyklov je systém zdieľania bicyklov, tzv. bikesharing. Oficiálne bol spustený v decembri 2014 v Bratislave. Uvoľnili sme ho pod licenciou open source, čím je voľne dostupný na internete a ktokoľvek si môže vytvoriť vlastný bikesharing systém vo svojom meste. Príklady rozšírenia možno nájsť po celom svete v iných mestách ako Kežmarok, Texas.