Komunitná kuchyňa na Trh-Piac-Markt

Nominovaní 2019

Krajina: Slovensko

Región: Realizácia v celej krajine

Odvetvie: Občianska spoločnosť / Sociálny podnik

Polia pôsobnosti: Migrácia

Vlastník projektu: Aliancia Stará Tržnica - o.z.

Zodpovedná osoba: Denisa Chylová

Webstránka: Odkaz na webstránku

O čom to je?

Komunitná kuchyňa na Trh-Piac-Markt je dlhodobým projektom Aliancie Stará Tržnica a Azima Farhadiho - afganského rodáka žijúceho v Bratislave. Azim sa už roky venuje sfére integrácie cudzincov a v projekte komunitnej kuchyne pozýva zástupcov zahraničných komunít v Bratislave, aby návštevníkom potravinového trhu uvarili a predstavili svoje typické jedlá.