AJ Ty v IT

Nominovaní 2019

Krajina: Slovensko

Región: Realizácia v celej krajine

Odvetvie: Občianska spoločnosť / Sociálny podnik

Polia pôsobnosti: Práca, Neformálne vzdelávanie, Vzdelávanie dospelých

Vlastník projektu: AJ Ty v IT

Zodpovedná osoba: Petra Kotuliakova

Webstránka: Odkaz na webstránku

O čom to je?

AJ Ty v IT buduje pre všetky dievčatá a ženy rovnaký prístup k IT vzdelávania a následnému zamestnaniu v danej oblasti. Nízky záujem dievčat o technické smery spôsobuje ich nedostatok na IT pozíciách. Dôsledkom sú platové rozdiely medzi mužmi a ženami, kedy ženy obsadzujú nižšie platené pozície a zároveň problémy v rozvoji a raste firiem, ktorým chýbajú kvalifikované ľudské zdroje.