Projekt Omama

1. cena 2019

Krajina: Slovensko

Región: Realizácia v celej krajine

Odvetvie: Občianska spoločnosť / Sociálny podnik

Polia pôsobnosti: Práca, Chudoba, Rodina

Vlastník projektu: Cesta von

Zodpovedná osoba: Oľga Shaw

Webstránka: Odkaz na webstránku

O čom to je?

Omama je projekt ranej starostlivosti, ktorý formou návštev v domácnostiach podporuje zdravý kognitívny, sociálny and psychomotorický vývin rómskych detí žijúcich v generačnej chudobe počas najkritickejšieho obdobia v živote dieťaťa (0-3 rokov). Návštevy vykonávajú vyškolené rómske ženy z vylúčených komunít. Týmto sú posilňované, aby sa sami stali súčasťou riešenia generačnej chudoby.

Ocenenie poroty

Včasné a pravidelné kroky. Jemné, inovatívne, vytrvalé. Každý malý pokrok sa oslavuje: Dieťa uspeje pri plnení úlohy. Omama má prvé zamestnanie vo svojom živote. Deti neskôr nie sú automaticky umiest-novane do špeciálnych škôl. Podrobný manuál, pozorovací hárok vyplnený po každej návšteve a vedecká podpora slúžia na zlepšenie a rozširovanie: Viac Omám do viacerých osád. Podpora detí aj po treťom roku života. Verejné politiky prijímajú väčšiu zodpovednosť za situáciu rómskej menšiny vo forme silnejšej podpory jej rozvoja.