Paint it Back

Campaign Paint it Back - projekt of reforestation of burned areas in Dalmatia

Nominovaní

nominee ["50400","50418","50412"]
Rok:
2020
Krajina / Región:
celé Chorvátsko
Splitsko-dalmatínska župa
Zadarská župa
Odvetvie:
občianska spoločnosť/sociálny podnik
Polia pôsobnosti:
mimoškolské vzdelávanie / pedagogika voľného času
vzdelávanie dospelých/ osveta
Vek cieľovej skupiny :
všetky vekové skupiny
Pohlavie cieľovej skupiny:
bez rozlíšenia pohlavia
Vlastník projektu:
Savez izviđača Hrvatske - Scouts Croatia
Zodpovedná osoba:
Dan Špicer
Webstránka:
www.boranka.hr

O čom to je?

After wildfires that hit Dalmatia, Scouts Croatia started the Boranka Campaign to restore the forests that had disappeared in flames. We made crayons out of burnt pines, so-called Boralice. We distributed 130,000 pieces throughout Croatia and invited citizens to draw their trees and plant them in our virtual forest at www.boranka.hr. For every virtual tree planted, Scouts and other volunteers planted a real one. As the virtual forest expanded, the number of real seedlings on the sites grew. That's how Boranka started, the only coloring book that creates new life out of ashes.