Iniciatíva Mladí proti fašizmu

Vlastník projektu: Mladí, o.z. (Youth civic association)

Zodpovedná osoba: Marek Mach

2021

Cena v hodnote 2 000 Eur

SK

Občianska spoločnosť / Sociálny podnik

O čom to je?

Iniciatíva Mladí proti fašizmu je súčasťou občianskeho združenia Mladí. Jej hlavným cieľom je znížiť riziko radikalizácie mládeže a podporu extrémistických politických hnutí. Iniciatíva vznikla v roku 2016 a inovatívnym prístupom k vzdelávaniu mládeže, ktoré sústreďuje predovšetkým na sociálne siete, kde mladí trávia väčšinu času, sa jej podarilo počas svojej existencie osloviť viac ako 100 000 mladých ľudí, v ktorých šíri potrebu zachovávania hodnôt ľudských práv, tolerancie a rovnosti.

Výzva

Extrémistické politické názory zažívajú na Slovensku medzi mladými ľuďmi najvyššiu podporu v novodobej histórii. V prieskumoch zameraných na stredoškolákov a v študentských voľbách sa extrémistická politická strana, ktorá stavia na odkaze fašistického Slovenského štátu z obdobia druhej svetovej vojny už niekoľko rokov udržuje na popredných priečkach. Mladí častokrát inklinujú nielen k týmto stranám, ale aj ku xenofóbnym, antisemitickým, či homofóbnym názorom, ktoré tieto strany šíria.

Myšlienka

Väčšina aktivít projektu sa narozdiel od iných podobných projektov sústreďuje predovšetkým na sociálne siete, kde mladí trávia veľkú časť svojho voľného času a kde im dlhodobo komunikuje témy spojené s touto problematikou. Darí sa jej tak získať ich pozornosť už vo veľmi mladom veku, ešte predtým, ako sa začnú zaujímať o politiku samotnú, vďaka čomu je výrazne znížené riziko ich radikalizácie. Tomuto je zároveň prispôsobená aj komunikačná stratégia, ktorú tvoria najmä krátke a ľahšie pochopiteľné informácie.

Aktéri

Projekt stavia na princípe “od mladých k mladým”. Jeho autorom a zároveň administrátorom je Marek Mach, ktorý mal v čase jeho spustenia len 15 rokov a navštevoval prvý ročník gymnázia. Vďaka tomu je možné lepšie prispôsobovať formovanie informácií zdieľaných touto platformou cieľovej skupine - tú tvoria mladí ľudia vo veku už od 12 rokov. Najväčšia časť publika spadá do vekovej kategórie od 18 do 24 rokov.

Dopad

Projektu sa za 4 roky a 4 mesiace jeho existencie podarilo osloviť viac ako 100 000 mladých ľudí, ktorí ho sledujú na sociálnych sieťach a intenzívne ho podporujú. V čase predvolebných kampaní zastrešoval viacero protifašistických protestov naprieč krajinou, ktorých sa zúčastnili tisíce ľudí. Žiaci na základných školách počas tohto obdobia tvorili na hodinách výtvarnej výchovy transparenty priamo odkazujúce na projekt Mpf a diskusie spojené s týmto projektom pozerali počas výučby desaťtisíce žiakov v celej krajine.

Prenos

Vďaka tomu, že projekt je z veľkej časti zameraný na online prostredie, je možné v mierne pozmenenej podobe reflektujúcej konkrétnu situáciu v danej krajine preniesť ho takmer do akejkoľvek krajiny v Európe i vo svete.

Ocenenie poroty

Mladí ľudia sa navzájom informujú o politických otázkach formou krátkych a ľahko zrozumiteľných informácií na populárnych kanáloch sociálnych médií. Za iniciatívou Mladí proti fašizmu stoja mladí ľudia, pričom mladí ľudia sú rovnako jej cieľovou skupinou. Vynikajúco prepája rovesníkov a slúži im ako dôveryhodný zdroj. Iniciatíva Mladí proti fašizmu presvedčivými argumentmi mobilizuje proti pravicovo-extrémistickým skupinám, a to v online priestore i v uliciach. Projekt sa vyvinul do najvýznamnejšej platformy poukazujúcej na pravicový extrémizmus a fašizmus medzi mladými ľuďmi na Slovensku. Sociálno-inovatívny spôsob vzdelávania.