Z ulice do denného centra Domec, z Domca do reálneho domova.

Vlastník projektu: OZ Vagus (The civic organisation Vagus)

Zodpovedná osoba: Mgr. Petra Cervená, Ing. Alexandra Kárová

2022

Nominovaní

SK

Občianska spoločnosť / Sociálny podnik

O čom to je?

Občianske združenie Vagus pracuje s ľuďmi bez domova v meste Bratislava už 10 rokov. Za túto dobu vybudovalo systém pomoci, ktorý reálne ukončuje bezdomovectvo. Robí tak prostredníctvom 3 svojich programov - STREETWORK - terénna sociálna práca, DOMEC - denné nízkoprahové centrum a integračný program MEDZIMIESTO. Vagus nie je charita, ale odborná organizácia, ktorá vďaka inovatívnym prvkom dokáže identifikovať ľudí na ulici a postupne s nimi riešiť dôvody ústiace do bezdomovectva tak, aby si na konci spolupráce dokázali nájsť a udržať prácu, bývanie a ukončili tak svoje bezdomovectvo.

Výzva

Združenie Vagus vzniklo v dobe, kedy zanikol jediný program vykonávajúci terénnu sociálnu prácu s ľuďmi bez domova v Bratislave. V hlavnom meste Slovenska dlhodobo chýbajú dostupné služby pre ľudí bez domova, no partia sociálnych pracovníkov si nevedela predstaviť, že by tu absolútne absentovala terénna práca s touto cieľovou skupinou. Cieľom združenia je však od začiatku reálne ukončovať bezdomovectvo, nielen vykonávať krízové intervencie a aktivity charitatívneho typu. Preto sa združenie rokmi rozrástlo o ďalšie dva programy - nízkoprahové denné centrum DOMEC a integračný program MEDZIMESTO. Združenie Vagus svojimi poslednými aktivitami tiež reaguje na nedostupnosť nájomného sociálneho bývania, či tzv. štartovacích bytov. 

Myšlienka

Združenie chce na túto výzvu reagovať tak, že rozšíri aktivity integračného programu MEDZIMIESTO o užšiu spoluprácu so samosprávami a vytvorí novú pozíciu, ktorá bude mať na starosť advokáciu a spoluprácu so štátom v oblasti zlepšovania verejných politík v téme bezdomovectva a jeho prevencie.  

Aktéri

Vo všetkých programoch prebieha aktívna participácia ľudí bez domova. Združenie Vagus zároveň spolupracuje na rôznych úrovniach s tretím sektorom, so samosprávou aj so štátom.  

Dopad

Vďaka vlastnému internému elektronickému informačnému systému má OZ Vagus prehľad o tom, koľkým ľuďom poskytlo svoje služby. Vagus pracuje ročne s tisíckami ľudí bez domova. Sociálna situácia mnohých z nich sa vplyvom poskytovania služieb zlepšuje. Vplyvom združenia ročne ukončia svoje bezdomovectvo desiatky ľudí a toto číslo rastie. Vagus sa zároveň stal aktérom v oblasti advokácie a má vplyv na verejné politiky, ktoré sa týkajú témy bezdomovectva a jeho prevencie.  

Prenos

OZ Vagus verí, že všetky jeho aktivity je možné vykonávať kdekoľvek v Európe, od úrovne samospráv, až po úroveň štátu. Vagus’ programmes are transferrable and can be carried out at all levels anywhere in Europe, from local grassroots initiatives to national state programmes.